«Օժանդակ տեխնոլոգիաները և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության ունիվերսալ կազմակերպումը» թեմայով դասախոսություն

This slideshow requires JavaScript.

ՀՊՄՀ  Հատուկ կրթության ֆակուլտետում  դասախոսություններով հանդես եկավ ԱՄՆ Ապպալաչիան համալսարանի  Ընթերցանության և հատուկ կրթության ամբիոնի պրոֆեսոր, համալսարանի երիտասարդ դասախոսական անձնակազմի մրցանակակիր, կիրառական ոլորտում առաջավոր վիճակագրության մրցանակակիր Քեյթ Սմիթը:

«Խոսքի զարգացումը նախակրթարանում» նախագիծ

Նախագծի նպատակն է.

  • Խթանել խոսքի ձևավորումն ու զարգացումը:
  • Կանխարգելել խոսքային խնդիրների առաջացումը:
  • Հաղթահարել խոսքային խնդիրները:
  • Իրազեկել, համագործակցել, ներգրավել դաստիարակին, ծնողին:

Քայլեր

  • Ձայնային, ռիթմիկ վարժություններ, հնչունային ռիթմիկա:
  • Ոչ խոսքային ձայների ունկնդրում, ճանաչում, տարբերակում:
  • Շնչառական վարժություններ:
  • Բառախաղեր, բառավարժանք / շուտասելուկներ, ասացվածքներ, հանելուկներ/:
  • Արտաբերական վարժանքներ:
  • Դաստիարակի, ծնողի հետ համատեղ վարժանքներ:

Հաճախ տրվող հարցեր լսողական սարքերի վերաբերյալ

images (1)

Ո՞ր տարիքից է հարկավոր ստուգել երեխայի լսողությունը

Երեխայի լսողությունը պետք է ստուգել ծնվելուց 3-5 օր անց: Ստուգման եղանակները տարբեր են: Բժիշկը կարող է առանց որևէ միջամտության անել դա` հետևելով, թե երեխան ինչպես է արձագանքում շրջապատի ձայներին: Կա նա բարդ եղանակ, որի դեպքում հատուկ սարքերի միջոցով ստուգվում է երեխայի ուղեղի՝ լսողության համար պատասխանատու կենտրոնը: Սրանք անվնաս ու անցավ մեթոդներ են ու որևէ վատ ազդեցություն չեն կարող թողնել փոքրիկի առողջության վրա:

Ո՞ր տարիքից կարելի է լսողական սարք օգտագործել

Այն ժամանակ, երբ ձեր երեխայի բժիշկը որևէ խնդիր կնկատի, դիմեք հատուկ մասնագետին: Որքան արագ երեխան սկսի լսողական սարք օգտագործել, այնքան ավելի լավ: Մի՛ հետաձգեք դրանց ձեռքբերումն ու մի՛ մտածեք, թե երեխան դեռ փոքր է դրա համար: Նման մոտեցմամբ միայն կվնասեք նրան, ուրիշ ոչինչ:

Փոքրիկների մոտ լսողության հաշվին էլ զարգանում է խոսքը: Այն շրջանը, երբ երեխան լսում է, բայց դեռ չի խոսում, շատ կարևոր է հետագայի համար: «Լսողության տարիքը», որ տևում է մինչև 18 ամսականը, կարևոր ընթացք է, քանի որ վատ լսելու պատճառով երեխայի խոսքը չի կարող ճիշտ զարգանալ: Անցանկալի հետևանքներից խուսափելու համար հարկավոր է երեխայի մոտ բարձրացնել ձայնի հզորությունը:

Լսողական սարքն արդյոք չի՞ վնասի երեխային

Այն կարծիքը, թե լսողական սարքերը տարիների ընթացքում ավելի են վատացնում մարդու լսողությունը, արդեն անցյալում է, որովհետև այսօր զարգացած տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս կանխելու նման միջադեպերը: Անցյալի սարքերն այսօրվա պես չէին ու հնարավոր չէր ըստ անհատի կարիքի կարգավորել ձայնի հզորությունը, ինչն էլ տարիների ընթացքում կարող էր վնասել սարքն օգտագործողին: Այսօր սարքի ճիշտ ընտրությունն ու օգտագործումը միայն օգտակար կարող են լինել երեխաների և մեծահասակների համար:

Կա՞ն արդյոք լսողական սարքերից օգտվելու հակացուցումներ

Այո՛, որոշ դեպքերում պետք է այլընտրանք գտնել: Խորհուրդ չի տրվում լսողական սարք օգտագործել, եթե երեխան ունի ականջի խոռոչի բորբոքումներ, վեստիբուլյար ապարատի դիսֆունկցիա, կամ էլ փոքրիկն էպիլեպսիա ունի: Ամեն դեպքում սարքն օգտագործել սկսելուց առաջ պետք է խորհրդակցել մասնագետի հետ:

Ինչպե՞ս ճիշտ սարք ընտրել

Continue reading

Շնչառական վարժություններ նախակրթարանում

Վարժության նպատակն է զարգացնել խոսքային շնչառությունը, ձերբազատել խոսքի նկատմամբ ունեցած լարվածությունը, հաղթահարել խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարումները, ինչպես նաև նախապատրաստել “ռ” հնչյունի արտաբերմանը:

Ունկնդրում ենք բնաձայներ

Նպատակն է` ճանաչել և վերարտադրել բնության, կենդանիների ձայները: Հատկապես արդյունավետ է նախակրթարանի և կրտսեր տարիքի սովորողների համար: Ակտիվացնում է բանավոր խոսքը, հարստացնում բառապաշարը և արթնացնում է դրական հույզեր:

 

Խոսքի զարգացում նկարի միջոցով

20150428-001Խոսքը զարգանում է որոշակի փուլերով: Տարբերակում ենք խոսքի բանավոր և գրավոր ձևերը, որոնք զարգանում են մեկը մյուսի վրա հիմնվելով: Խոսքի զարգացման յուրաքանչյուր փուլին բնորոշ են որոշակի առանձնահատկություններ , հաղթահարվում են որոշակի խնդիրներ, որոնց բացակայության կամ ոչ լիարժեքության  դեպքում պահանջվում է  որոշակի օգնություն կամ միջամտություն:

Կրտսեր տարիքի սովորողի խոսքի զարգացմանն էապես նպաստում է նկարը, որի շնորհիվ խոսքը դառնում է առավել կենդանի, պատկերավոր և տպավորիչ, հատկապես,  երբ այդ նկարը ստեղծում է հենց ինքը`  սովորողը: Բանավոր խոսքի զարգացման համար արդյունավետ է, երբ սովորողը նկարելու ընթացքում մեկնաբանում է իր նկարը` սկզբում, ընթացքում և վերջում: Այդ ժամանակ սովորողը կենտրոնացած լինելով իր գործունեության վրա` զերծ է մնում ավելորդ  լարվածությունից , խոսքը դառնում  է առավել ազատ, ինքնաբուխ, առանց ավելորդ բարդույթների / սովորողը խոսելիս, պատմելիս հաճախ ձեռքերով փակում է բերանը, լարվածությունից կմկմում է, դժվարանում է ձևակերպել սեփական միտքը/: Բացի այդ,  նկարի շնորհիվ խոսքը ունենում է տրամաբանական հաջորդականություն,  ձևավորվում և զարգանում է խոսքի քերականական կողմը, այսինքն` սովորողը մեկնաբանելով նկարի սկիզբը , ընթացքը և ավարտը, օգտագործում է տարբեր ժամանակաձևեր` պատկերացնելով  դրանց իմաստն ու նշանակությունը:

Նկարը կարող է նպաստել նաև  հարցուպատասխանի կարողության ձևավորմանն ու զարգացմանը: Հաճախ սովորողները դժվարանում են ձևակերպել իրենց հարցը կամ մինչև վերջ լսել ու ընկալել դիմացինի հարցը և տալ պատասխան: Սովորողը, նայելով նկարին,  նախ ընկալում է հարցի իմաստը, ապա ուշադրությունը կենտրոնացնելով նկարին` պատասխանում է դրանց: Սա հատկապես օգնում է զարգացնել մտավոր խնդիրներ ունեցող սովորողների բանավոր խոսքը` միաժամանակ լուծելով ճանաչողական ոլորտի խնդիրներ / այս դեպքում հեշտությամբ են սովորում առարկաների քանակը,գույնը , ձևը, չափը, տեղակայումը և այլն/:

Նկարը խթանում է զարգացնել բանավոր խոսքն ու երևակայությունը հատկապես, երբ սովորողն ինքն է ընտրում նկարի թեման, այդ ժամանակ նա ոչ միայն յուրացնում է տվյալ թեմային վերաբերող բառապաշարը, այլ նաև սկսում է  նորանոր թեմաներ մտածել: Իրենց իսկ կողմից մտածված ու նկարած նկարը ավելի հաճույքով են  պատմում, իսկ նոր բառերն ու արտահայտություններն այդպիսով ավելի հեշտությամբ  յուրացնում:

Սովորողները պատմելիս հաճախ չեն մտապահում պատմության այս կամ այն դրվագը, որի դեպքում պատմությունը բովանդակային առումով տուժում է, իսկ երբ նկարում են իրենց կարդացածը դրվագ առ դրվագ, ոչ միայն լավ են մտապահում իրադարձությունների հաջորդականությունը, այլ նաև հետագայում կարողանում են հեշտությամբ քննարկել և վերլուծել այն: Միաժամանակ լուծվում են գրավոր խոսքի զարգացմանն ուղղված խնդիրներ` սովորողը գրում է իր նկարածի մասին, պատմության հերոսների, երևույթների, իրադարձությունների անունները և արագ մտապահում դրանք:

Շատ սովորողների ընթերցանությունը մեխանիկական բնույթ է կրում, հատկապես, եթե ունեն լսողության խնդիրներ, այսինքն` կարողանում են ընթերցել առանց ընկալելու ընթերցածի իմաստը: Այդ խնդիրը հաղթահարելու համար ևս արդյունավետ է նկարելը: Սկզբնական շրջանում սովորողը նկարում է կարդացած բառը, արտահայտությունը, ավելի ուշ` մի ամբողջ պատմություն: Այդ դեպքում սովորողը ընթերցելիս սկսում է  կարևորել և հասկանալ  յուրաքանչյուր բառի նշանակությունը:

Նկարի միջոցով  խոսքի զարգացումը առավել գրավիչ ու արդյունավետ է բոլոր սովորողների համար` հատկապես հատուկ կարիքով սովորողների: Այն նախևառաջ դրական հուզական միջավայր է ապահովում, անմիջականություն, անկաշկանդվածություն, ինչը շատ կարևոր նախապայման է ուսումնական և շտկողական աշխատանքներ կատարելու համար:

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.