Ներառական կրթությունը Կրթահամալիրում. հաջողություններ

Կրթահամալիրում Ներառական կրթությունը պաշտոնապես իրականացվում է 2005 թվականից, երբ ՀՀ-ում ուժի մեջ մտավ Կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին օրենքը: Չնայած որ Կրթահամալիրում միշտ էլ առանց որևէ խտրականության սովորել են տարբեր հատուկ կարիքներ ունեցողներ:

Ներկայումս Կրթահամալիրում կա շուրջ 100 հատուկ կարիք ունեցող սովորող՝ ամենատարբեր խնդիրներով ու առանձնահատկություններով: Աշխատելով կրտսեր դպրոցներում՝ ցանկացա անդրադառնալ դրանցից մեկում՝ Հյուսիսային դպրոց պարտեզում իրականացվող Ներառական կրթությանը՝ դիտարկելով բոլոր կողմերից՝ միջավայրի հարմարեցում, հասանելիություն, ընդգրկվածություն, կրթության կազմակերպման արդյունավետ ձևեր, միջոցներ և այլն:

Հյուսիսային դպրոց պարտեզում կա 12 կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորող՝ հենաշարժական, հոգեբանական, մտավոր, խոսքային, վարքային և այլ խնդիրներով, որոնցից միայն մեկի ներառումը լիարժեք չէ (նրա մոտ աուտիզմ է՝ ընդգծված վարքային խանգարումով):

Լիարժեք ներառման համար կարևոր նախապայման է միջավայրը՝ այն միջավայրը, որում սովորողը կարող է առավելագույնս դրսևորվել, որը հարմարեցված է ամենատարբեր կարիքներ ունեցող սովորողի համար, որը զարգացնող է, թերապևտիկ, անսպասելի լուծումներով:

Կրթահամալիրում նախևաառաջ կուզեի առանձնացնել առկա դրական, անկաշկանդ մթնոլորտը, որը նպաստում է անխտիր ներառվել բոլորին: Շենքային ոչ ստանդարտ պայմանները՝ ընդարձակ, լուսավոր, թափանցիկ դասասենյակներ, կահույքի ազատ դասավորություն, հանգստի համար նախատեսված գունավոր ներքնակներ, դասասենյակում առկա սանհանգույցներ, էլեկտրոնային գրատախտակներ, մեծ ու փոքր թեքահարթակներ, ընդարձակ խոհանոց, խնամված պարտեզ, արհեստանոցներ, լողավազան, ավազ, ագարակ և այլն: Թվարկածներս բոլորն էլ զարգացնող, թերապևտիկ նշանակություն ունեն, օգտվելով դրանցից՝ սովորողները ոչ միայն ձեռք են բերում կյանքի համար կարևոր հմտություններ, այլ նաև հաղթահարում են մի շարք հոգեբանական, խոսքային,հենաշարժական և այլ խնդիրներ : Նշյալ պայմաններն, իհարկե, միանգամից չեն ստեղծվել, սակայն դրանց կարևորությունը հաշվի առնվելով՝ առ այսօր  դրանք կատարելագործվում և զարգանում են: Իհարկե այսօր կան և բաց թողնված կողմեր, որոնք շտկվելու, փոփոխվելու, կատարելագործվելու կարիք ունեն, օրինակ՝ Continue reading

Սոխ ու սխտորի թերապիա

This slideshow requires JavaScript.

Սոխն ու սխտորը շոշափեցինք, նկարագրեցինք՝ ինչ գույնի է , ինչ ձև ունի, համտեսեցինք և այլն:
Գործունեությունն օգնում է ընդլայնել սովորողի ճանաչողական ոլորտը, զարգացնում է բառապաշարը, խթանում խոսքի ակտիվացմանը: