Ինչից է վատանում լսողությունը

Տարբեր պատճառներով պայմանավորված` մարդը հանկարծակի (երբեմն` մի քանի ժամում) կամ  ժամանակի ընթացքում կարող է ունենալ լսողության վատացում: Սակայն չարժե հուսահատվել, քանի որ միշտ էլ գործընթացը կարելի է կասեցնել ու լսողությունը լիարժեք վերականգնել: Լսողության վատացման հավանական պատճառներից  են ոչ միայն օտիտները (միջին ականջի բորբոքումներ), այլև ցանկացած վարակիչ հիվանդություն, որոշ դեղամիջոցների օգտագործում:

Լսողությունը կարող է ծանրանալ տարիքի հետ, ինչպես նաև  նյարդերի բնածին  արատների հետևանքով կամ անոթների խնդիրների, ծծմբային խցանով պայմանավորված, ռևմատիկ արթրիտի պատճառով:  Բացառիկ դեպքերում  լսողությունը վերականգնելու համար առաջարկվում է վիրաբուժական միջամտություն:

Մրսածության հետևանքով կարող է լսողական նյարդի բորբոքում առաջանալ, ինչը կարող է ազդել լսողության որակի վրա:

Ականջները  տարբեր պատճառներով կարող են ցավել: Օտիտից բուժվելուց  հետո պետք է ստուգել լսողությունը քիթ-կոկորդ-ականջի մասնագետի մոտ ու  համոզվել, որ  լիարժեք բուժվել եք: Եթե մնացորդային երևույթներ լինեն, ապա բժիշկը կառաջարկի  համապատասխան բուժում: Լսողության խնդիրների դեպքում հնարավոր է` նշանակվեն ֆիզիոթերապևտիկ պրոցեդուրաներ:

Եթե հայտնի են լսողության վատացման պատճառները, ապա կարելի է  հակաբորբոքային դեղաբույսերով, ընդհանուր  ամրապնդող ազդեցությամբ միջոցներ կիրառել:

Ծծմբական խցանի առկայության դեպքում այն պետք է փորձել Continue reading

«Ընդհանուրի բացահայտում»

7.12%2c13

Նպատակ- Տրամաբանության զարգացում:

Ընթացքը- Ուսուցիչը սովորողներին ասում է իրար հետ գրեթե կապ չունեցող երկու բառ, որից հետո յուրաքանչյուր սովորող պետք է փորձի գտնել այնքան ընդհանուր հատկանիշներ այս երկու բառերի մեջ, որքան հնարավոր է: Հաղթող է ճանաչվում նա, ով գտել է ավելի շատ ընդհանուր հատկանիշներ: Continue reading

Մտավոր խնդիրներ ունեցող սովորողների ուսումնաշտկողական առաջադրանքների և վարժությունների համակարգը

Մտավոր խնդիրներ ունեցող սովորողները ուսումնական նյութը յուրացնում են բազմակի վարժությունները կատարելուց հետո ու ավելի երկար ժամանակի մեջ, և նրանք կատարում են հիմնականում վերարտադրողական բնույթի առաջադրանքներ:

Ուսուցչի հարցադրումը պետք է լինի հստակ, ոչ երկարաշունչ նախադասություններով, պահանջեն նյութի պարզ վերարտադրում, քանի որ սովորողը չունի համադրելու, վերլուծելու, գիտելիքը վերակառուցելու հմտություն, ինչպես նաև էականն առանձնացնելու կարողություն:

Հարցման ժամանակ սովորողին կարելի է տալ պատասխանի օրինակելի պլան, որը նախօրոք կազմված է ուսուցչի կողմից:

Մտավոր խնդիրներ ունեցող սովորողը հեշտությամբ է կատարում առաջադրանքը, եթե այն կարդում են բարձրաձայն` ամբողջ դասարանի հետ միասին, կամ ուսուցչի ղեկավարությամբ: Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ ամբողջ դասարանի հետ կատարվող երկարատև աշխատանքը հոգնեցնում և ձանձրացնում է նրան:

Ուսուցման յուրաքանչյուր փուլում առաջադրանքների բազմազանությունը հնարավորություն է տալիս նախօրոք պլանավորել ուսումնաշտկողական աշխատանքների համակարգը և մշտական զարգացմանը նպաստող ուղիներ:

Ուսուցիչը պետք է խիստ ուշադիր մոտենա առաջադրանքների ընտրությանը, հաշվի առնելով մի շարք նկատառումներ: Այդ առումով Continue reading

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.