Ուսումնական նախագիծ: Տեխնոլոգիան՝ ինքնասպասարկման, ինքնուրույնության հմտությունների զարգացման միջոց

Նպատակ՝ ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացում, մանր մոտորիկայի զարգացում, տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում տարատարիք սովորողների համագործակցություն:

Պատրաստող խումբ՝ 4-5-րդ դասարանցիներ

Կիրառողներ՝ հինգ տարեկանններ, 1-3 դասարանցիներ, հատուկ կարիքով սովորողներ

Խնդիրներ՝ մանր մոտորիկայի զարգացում, երևակայության զարգացում, նոր նյութերի հետ ծանոթանալու հնարավորություն:

Անհրաժեշտ նյութեր՝ հագուստի, կոշիկի դետալներ, մետաղյա փականներ, բանկաների, շշերի խցաններ:

Ընթացքը՝ նախագծի ընթացքում 4-5-րդ դասարանցիների հետ կստեղծենք պադոնային լուծումներով «խելացի» պատեր, որոնք կօգտագործվեն հատուկ կարիքով սովորողների, հինգ տարեկանների խմբի, 1-3 դասարանցիների կողմից։

Նախագծի ղեկավարներ՝ Աննա Օհանյան, Տաթև Աթոյան

Մեր զգայարանները՝ տառաճանաչման գործիքներ

This slideshow requires JavaScript.

Հնչունային ռիթմիկայի, արտաբերական վարժությունների, շոշափողական, տեսողական և լսողական զգայարանների ակտիվացման միջոցով տարբերակեցինք ա, շ, ու, ն հնչյունները:

ՈՒսումնական նախագիծ «Ինքնասպասարկումը՝ ինքնուրույնության, համագործակցության, խոսքի զարգացման խթան»

Նպատակ՝ ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորում, զարգացում:

Ժամկետ՝  6 ամիս

Մասնակիցներ՝ 2-4 տարեկանների խումբ, 5 տարեկանների խումբ

Խնդիրներ՝

  • Բառապաշարի հարստացում:
  • Մանր մոտորիկայի զարգացում
  • Հաղորդակցման, համագործակցման կարողությունների ձևավորում, զարգացում:

Ձևավորելով և զարգացնելով ինքնասպասարկման հմտությունները / հագնել, հանել, կոճկել, արձակել հագուստը, կոշիկը, սանրել մազերը, լվացվել, օգտվել սպասքից և այլն/ ՝ սովորողը կդառնա առավել ինքնուրույն, կկարողանա օգնել ընկերոջը, համագործակցել, կտիրապետի ինքնասպասարկման ոլորտին առնչվող  բառապաշարին, մանր շարժումները կդառնան ավելի համակարգված և ճկուն:

 

ՈՒսումնական նախագիծ: «Ջուրը՝ որպես խոսքի թերապևտիկ միջոց »

Նպատակ՝ ջրի միջոցով հաղթահարել խոսքային խնդիրները:

Ժամկետ՝ 1 տարի

Մասնակիցներ՝ խոսքային խնդիրներ ունեցող կրտսեր տարիքի սովորողներ:

Խնդիրներ՝

  • Խոսքային շնչառության զարգացում
  • Մանր մոտորիկայի զարգացում
  • Ընդհանուր մոտորիկայի զարգացում
  • Ռիթմի, տեմպի զարգացում
  • Ձայնային վարժություններ
  • Բանավոր խոսքի զարգացում

Ջրի միջոցով սովորողը իրականացնում է մի շարք զարգացնող խաղ- վարժություններ՝ փչել ջրի վրա, ջուրը տեղափոխել մի տարայից մյուսը, տարբեր չափերի առարկաներ գցել և հանել, ջրային խաղեր խաղալ, ռիթմիկ, ձայնային շարժումներ կատարել, ողողումներ անել, կաթիլներ կուլ տալ և այլն, որոնք թույլ կտան բարելավել խոսքը: Արդյունքում սովորողները ավելի հեշտ կհաղթահարեն այս կամ այն խոսքային խնդիրները , ջրի հետ շփվելով նաև կձերբազատվեն այնպիսի խնդիրներից, ինչպիսիք են՝ անվստահությունը, երկչոտությունը, ագրեսիան, լարվածությունը և այլն: