ՈՒսումնական նախագիծ: Թերապիաները՝ խոսքի զարգացման, ճանաչողական գործունեության արդյունավետ միջոց

Նպատակ՝ զարգացնել բանավոր խոսքը, ընդլայնել ճանաչողական ոլորտը

Խնդիրներ՝

  • Հարստացնել բառապաշարը
  • Զարգացնել կապակցված խոսքը
  • Զարգացնել ուշադրությունը, մտածողությունը
  • Զարգացնել շոշափողական ընկալումը

Մասնակիցներ՝ հինգ տարեկանների խումբ, խոսքային խնդիրներ ունեցող տարատարիք սովորողներ:

Ժամկետ՝ 1 տարի

Ընթացք: Յուրաքանչյուր անգամ ընտրվում է մեկ առարկա, սովորողները / սովորողը/ այն շոշափում են , մանրամասն նկարագրվում է այն ինչպիսին է, որտեղ է այն օգտագործվում և այլն: Դրանից հետո նկարում են այն, կամ յուրաքանչյուր գործողություն դրվագ առ դրվագ ֆոտոնկարվում է, վերածվում ֆոտոշարքի և գրի առնվում այն:

Ուսումնական նախագիծ: Ուսումնական ագարակը՝ հաղորդակցման հմտությունների, հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման արդյունավետ միջոց

Նպատակ՝ կենդանիների շփման միջոցով հաղթահարել հոգեբանական խնդիրներ, ձեռք բերել հաղորդակցման, համագործակցման հմտություններ
Խնդիրներ՝
Հաղթահարել վախը կենդանիների հանդեպ, ձեռք բերել ինքնավստահություն, դրական հույզեր:
Ձեռք բերել կենդանու խնամքի հմտություններ:
Հաղորդակցվել, տեղեկություններ ստանալ կենդանիների մասին ավագ սովորողներից:
Մասնակիցներ՝  4-5 -րդ դասարանի սովորողներ, 6-7 -րդ դասարանի կենդանասերի  ակումբի սովորողներ:
Ընթացք՝ շաբաթական մեկ անգամ  տարարարիք սովորողները այցելում են ագարակ, շփվում են կենդանիների հետ, միմյանց հետ, տեղեկություններ են ստանում կենդանիների, նրանց խնամքի վերաբերյալ, կիսվում են իրենց զգացողություններով: Ավագ սովորողները իրենց փորձը կիսում են կրտսերների հետ;
Ղեկավարներ՝ Հայկուշ Գևորգյան, Աննա Օհանյան, Հասմիկ Ուզունյան

Կառուցում ենք մեկ թիվը

This slideshow requires JavaScript.

Գործունեությունը թույլ է տալիս առավել լավ մտապահել թիվը, դրա պատկերը: Միաժամանակ զարգացնում է տեսողատարածական պատկերացումը, մանր մոտորիկան,շոշափողական ընկալումը: