Սոխ ու սխտորի թերապիա

This slideshow requires JavaScript.

Սոխն ու սխտորը շոշափեցինք, նկարագրեցինք՝ ինչ գույնի է , ինչ ձև ունի, համտեսեցինք և այլն:
Գործունեությունն օգնում է ընդլայնել սովորողի ճանաչողական ոլորտը, զարգացնում է բառապաշարը, խթանում խոսքի ակտիվացմանը:

«Ուսումնական գարուն» նախագիծ

Նպատակ՝ գարուն եղանակի առանձնահատությունների , գարնան ընթացքում տոների ճանաչում:

Խնդիրներ.

Գարնանն առնչվող բառապաշարի հարստացում, գործածում, տեխնոլոգիական հմտությունների , մանր մոտորիկայի, երևակայության, կապակցված խոսքի զարգացում:

Մասակիցներ՝ նախակրթարանի սաներ, 1-5 րդ դասարանի սովորողներ:

Ժամկետ՝ 3 ամիս

Ընթացք՝ սովորողի կամ սովորողների խմբի հետ ուսումնասիրելու , ծանոթանալո ենք եղանակային, բույսերի փոփոխությունների հետ: Սերմեր ենք ցանելու, հետևելու ենք աճին, ծառերի , միջավայրի դիտարկումներ ենք իրականացնելու՝ տիրապետելով անհրաժեշտ բառապաշարին: Գարնան ընթացքում տեղի ունեցող տոները/ մարտի 8, ծաղկազարդ, զատկատոն և այլն/  նշելու ենք զարգացնող խաղերի , գործունեությունների  թերապիաների միջոցով:

Արդյունքում՝ սովոոողներն առավել լայն պատկերացում կունենան գարուն եղանակի և այդ ընթացքում նշվող տոների վերաբերյալ;