Կակազությունը խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարում է, որը պայմանավորված է ծայրամասային խոսքային ապարատում առկա մկանունքի ջղաձգումներով:

Կակազության ժամանակ առաջանում են տարբեր տիպի ջղաձգումներ, որոնք տեղակայնվում են հիմնականում խոսքային ապարատում:

Խոսքային ջղաձգումները իրենց արտահայտման ձևով լինում են 3 տեսակի`

 • Կլոնիկ, որի ժամանակ կրկնվում է մի քանի անգամ նույն հնչյունը կամ վանկը:
 • Տոնիկ, երբ կակազողը փորձում է արտաբերել բառը, հնչյունը կարծես «քարանում է »:
 • Կլոնիկ-տոնիկ կամ խառն, երբ  կակազողի մոտ առկա են և’ կլոնիկ, և’ տոնիկ ջղաձգումներ:
 • <Առանձնացնում են կակազության 2 ձև` նևրոտիկ և նևրոզանման:

   

  Նևրոտիկ կակազությանը բնորոշ են հետևյալ առանձնահատկությունները.

  • Կակազությունը հիմնականում ձևավորվում է 2-5 տարեկանում:
  • Ծավալուն ֆրազային  խոսքի առկայությունը մինչև կակազության առաջացումը:
  • Կակազությանը նախորդում է սուր կամ խրոնիկ տրավմա:
  • Ջղաձգումները մեծ մասամբ կախված են կակազողի հուզական վիճակից :
  • Որոշակի պայմաններում սահուն խոսքի հնարավորություն` հուզական հանգիստ մթնոլորտում, խոսելու , շեղվելու, մենակության ժամանակ:

  Նևրոզանման կակազությունը բնութագրվում է .

  • Ջղաձգային կծկումները ի հայտ են գալիս սովորաբար 3-4 տարեկանում:
  • Ջղաձգային կծկումների առաջացումը  համընկնում է  ֆրազային խոսքի զարգացման փուլի հետ:
  • Կակազության սկիզբը աստիճանական է և պայմանավորված չէ հոգեկան տրավմա առաջացնող իրավիճակի հետ:
  • Կակազողի խոսքի որակը կախված չէ խոսքային իրավիճակից:
  • Խոսելու պրոցեսի վրա կակազողի ուշադրության հրավիրումը թեթևացնում է խոսքը:
  • Ֆիզիկական կամ հոգեկան հոգնածությունը վատացնում է խոսքի վիճակը:

  Կակազության այս 2 ձևերի դեպքում էլ առաջանում են հետևյալ ոչ խոսքային ախտանիշները.

  • Վախ կամ հետապնդող մտքեր:
  • Շարժողական կամ խոսքային փոխօգնող շարժումների առկայություն:
  • Նկատվում է անձնային որակների փոփոխություն / ագրեսիվ գրգռված կամ ինքնամփոփ , խեղճացած/:

   

  Կակազության առաջացման պատճառները բաժանվում են 2 մեծ խմբի` նախատրամադրող և հարուցիչ:

  Նախատրամադրող պատճառներին են դասվում .

  • Բնակազմական նախատրամադրվածությունը:
  • Բարդեցված հղիությունը, որը հետագայում անբարենպաստ է անդրադառնում երեխայի նյարդային համակարգի վրա:
  • Երկարատև սոմատիկ հիվանդությունը:
  • Երեխայի խոսքի հապաղումը:
  • Երեխաներին գերծանրաբեռնելը խոսքային ինֆորմացիայով խոսքի զարգացման համար կրիտիկական փուլերում:
  • Ընտանեկան նյարդային, հոգեկան  անհանգիստ վիճակը:

   

  Հարուցիչ պատճառների շարքին են դասվում.

  • Գերուժեղ արտաքին ազդակի ներազդումը:
  • Ձախլիկ երեխաների կտրուկ դաստիարակումը աջլիկության:
  • Ընդօրինակումով կակազությունը:

  Կակազության շտկման համար միաժամանակ աշխատում են տարբեր մասնագետներ` նյարդաբանը, հոգենյարդաբանը, հոգեթերապևտը, լոգոպեդը, ֆիզիոթերապևտը: