Նպատակ` հարստացնել բառապաշարը, երևակայությունը, կապակցված խոսքը:

Անհրաժեշտ նյութեր` նկարներ:

Ընթացք`խաղը խմբային է: Սեղանին դրվում են նկարներ, սովորողներից մեկը մոտենում է սեղանին, վերցնում նկարներից մեկն այնպես, որ ընկերները չտեսնեն, սկսում է նկարագրել տվյալ նկարը, իսկ մյուսները հարցերի միջոցով պետք է գուշակեն: Գուշակողը նկարագրում է հաջորդ նկարը: