Изображение

Հնչունային ռիթմիկան շարժողական վարժությունների մի համակարգ է, որոնց ժամանակ զանազան շարժումներ զուգակցվում են որոշակի խոսքային նյութի արտասանության հետ:Մարմնի շարժումների և խոսքի օրգանների համադրումն օգնում է խոսքի լարվածության և միատոնության վերացմանը: Մարմնի ռիթմիկ շարժումների կատարման ժամանակ երեխաների կողմից ձեռք բերված անկաշկանդվածությունը և անմիջականությունը դրական են ազդում խոսքի օրգանների շարժողական հատկությունների վրա:Հնչունային ռիթմիկան խթանում է արտասանական հմտությունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը, դրական է ազդում ձայնի, խոսքային շնչառության, խոսքի տեմպի, շեշտադրության և մեղեդայնության վրա: