1-ին ամիս

 • Երեք շաբաթականից նկատվում է հայացքի կենտրոնացում:
 • Առաջին ամսվա վերջում նայում է մեծահասակին և ժպտում:
 • Արտաբերում է առանձին ձայնավոր հնչյուններ:

2-րդ ամիս

 • Ուղիղ է պահում գլուխը:
 • Նկատում և նայում է մեծահասակին, պատասխանում է ժպիտով, փնտրում է նրան, հայացքը թեքում է դեպի ձայնի աղբյուրը:
 • Սկսում է գղգղալ:

3-րդ ամիս

 • Թեքում է գլուխը դեպի ձայնը:
 • Հետաքրքրվում է խաղալիքով, ինչն արտահայտվում է լսողական և  տեսողական կենտրոնացմամբ:
 • Ձգվում է դեպի խաղալիքը:
 • Խաղալիքը բռնում է ձեռքում:
 • Պառկում է փորիկի վրա` հենվելով ձեռքերի վրա, բարձր պահելով գլուխը:
 • Փոքրիկը սկսում է ներազդել մարդկանց վրա`մղելով նրանց կապի մեջ մտնել իր հետ:
 • Երկար ձայնակցում է ոչ միայն ի պատասխան մեծահասակի խոսքին,այլև երբ մենակ պառկած է օրորոցում:

4-րդ ամիս

 • Կարող է բռնել խաղալիքը:
 • Մարմնի շարժումները դառնում են ավելի ազատ և շարժուն:
 • Ինքնուրույն շրջվում է փորի վրա:
 • Թեքում է գլուխը դեպի ոչ բարձր ձայները:
 • Սովորում է նայել և հետևել առարկաների շարժումներին:
 • Հետևել դրանց տեղաշարժմանն ավելի հեռու տարածությունից:
 • Մեծանում է հետաքրքրությունը խաղալիքների նկատմամբ:
 • Ավելանում են ձայնային ռեակցիաները:

5-6 –րդ ամիսներ

 • Ինքնուրույն շրջվում է փորիկի վրա:
 • Կանգնում է մեծահասակի օգնությամբ` հենվելով ոտնաթաթերի վրա:
 • Ձեռքերը,առարկաները տանելով բերանը` տեղեկատվություն է ստանում դրանց հատկությունների մասին:
 • Սիրում է շրջել սենյակներով մեկ / մեծահասակի գրկում/:
 • Հաճախակի գղգղում է, ձայներ արձակում:
 • Ձայնային ռեակցիաները և շարժումները դառնում են ցանկությունների արտահայտման միջոց:
 • Վեց ամսականում սկսում է նստել:
 • Վերցնում է հետաքրքող առարկաները և թափահարում, փորձում է` ինչ համ ունեն:
 • Ձայնով ճանաչում է որոշ մարդկանց:
 • Գլուխը թեքում է դեպի ձայնի աղբյուրը:
 • Ականջ է դնում ձայներին:
 • Ժպտում է, երբ հետը խոսում են:
 • Շուրթերի վրա պղպջակներ է անում:
 • Սիրում է պառկած խաղալ, հետևել իր ձեռքերին:
 • Վեցերորդ ամսվա վերջում սկսում է թոթովել:
 • Կրկնում է որոշ հնչյուններ:

7-12 –րդ ամիսներ

 • Սողալ փորիկի վրա:
 • Կանգնել և օգնությամբ քայլել:
 • Պառկած դիրքից ինքնուրույն նստել:
 • Փորձում է ինքնուրույն գդալով ուտել, խմում է բաժակից և պահում է իր շիշը:
 • Սիրում է պահմտոցի խաղալ:
 • Փորձում է նկարել:
 • Հագնվելիս ինքն օգնում է իրեն` մտցնելով ոտքը կոշիկի, և ձեռքը թևքի մեջ:
 • Հասկանում է << կարելի է>>, << չի կարելի>> բառերի նշանակությունը:
 • Հասկանում է պարզ խնդրանքներ և կատարում է դրանք:
 • Ճանաչում է բառեր, որոնք նշանակում են ծանոթ առարկաներ:
 • Ճանաչում է և արձագանքում է իր անունին:
 • Թոթովում է` կիրառելով բազմազան հնչյուններ, հնչյունակապակցություններ:
 • Նմանակում է մեծահասակների խոսքի հնչյունները և առոգանությունը:
 • Լսում է, երբ իր հետ խոսում են:
 • Սկսում է հասկանալով կիրառել խոսքը:
 • Արտաբերում է 1-3 բառ, սովորաբար գոյական:

13-18 ամսականում

 • Վազում, սակայն հաճախակի ընկնում է:
 • Կարողանում է որոշակի հագուստ հանել` գուլպա, գլխարկ:
 • Կիրառում է թոթովանքային բառեր, նմանակում է մեծահասակի խոսքին:
 • Կատարում է պարզ հրահանգներ:
 • Ճանաչում է 1-3 մարմնի մասեր:
 • Արտաբերում է  3-20 և ավելի բառեր, հիմնականում գոյականներ:

18-24 ամսականում

 • Քայլում է առանց օգնության:
 • Տեղաշարժվել կողքով և հետ-հետ:
 • Պարանից քաշել խաղալիքը:
 • Հավաքել բուրգի օղակները ձողի վրա:
 • Կատարել խաղալիքների հետ տարբեր շարժումներ:
 • Զբոսանքի ժամանակ շուրջը նայել:
 • Հատակից առարկաներ հավաքել` չթափելով դրանք:
 • Որևէ մեկի օգնությամբ աստիճաններով բարձրանալ և իջնել:
 • Ցատկել:
 • Բարձրանալ և կանգնել աթոռին:
 • 3 խորանարդներից աշտարակ կառուցել:
 • Արտաբերել  50-100 և ավելի բառեր:
 • Օգտվել հարցական առոգանությունից:
 • Պատասխանել << Ինչ է սա>> հարցին:
 • Սիրով լսել հեքիաթներ և պատմություններ:

2-3 տարեկանում

 • Աստիճաններով ինքնուրույն բարձրանում և իջնում է:
 • Ցատկում է ,քայլում ոտնաթաթերի վրա, կանգնում մեկ ոտքի վրա:
 • Թերթում գիրքը:
 • 6 խորանարդիկներից կառուցում աշտարակ:
 • Խմում լիքը բաժակից` բռնելով այն մեկ ձեռքով:
 • Ծամում պինդ ուտելիք:
 • Ինքնուրույն հանվում:
 • Հասկանում ասածի մեծ մասը:
 • Գրքի մեջ ցույց է տալիս առարկաների պատկերները, երբ որ դրանք անվանում են:
 • Կատարում է պարզագույն հրահանգներ:
 • Պատասխանում է պարզ հարցերի:
 • Սիրում է լսել հեքիաթներ, փոքրիկ պատմություններ, ոտանավորներ:
 • Գիտի 500-900 և ավելի բառերի իմաստը:
 • Արտաբերում է 50-250 և ավելի բառ:
 • Գոյականները կիրառում է եզակի և հոգնակի թվով:
 • Բայերը կիրառում է ներկա և անցյալ ժամանակով: