Նպատակը- Զարգացնել հնչյունային վերլուծություն կատարելու ունակությունը:
Անհրաժեշտ պարագաներ – Նկարներ ` շուն, նավ, վարունգ, գնդակ, կատու, մատիտ, տանձ, ձուկ, կոճակ :
Ընթացքը – Դրված են նկարները, որոնցից յուրաքանչյուրի վերջին տառը հաջորդի առաջին տառն է: Խմբից յուրաքանչյուր երեխա վերցնում է մի նկար: Խնդիրը շղթայում դրա տեղը գտնելն է : Առաջին բառը ասում է վարողը: