Նպատակ- Զարգացնել լսողական ընկալումը, ձայնային ազդանշանով կողմնորոշվելու կարողությունը, ուշադրությունը:
Անհրաժեշտ պարագաներ- Զանգ, աչքերը կապելու կտոր:
Ընթացքը-Կանգնել շրջանաձև և իրար փոխանցել զանգը: Փակ աչքերով խաղացողը փորձելու է կողմնորոշվել զանգի ձայնով և բռնել զանգով խաղացողին: Բռնվողը դուրս է գալիս խաղից: