Ընդհանուր հանգստացնելու, բավականություն ստանալու համար