Նպատակը- Զարգացնել ուշադրությունը կենտրոնացնելու կարողությունը:

Ընթացքը- Երեխային տրվում են խառը դասավորված տառեր, և այդ տառերի շարքից երեխան պետք է գտնի ու ընդգծի առաջարկվող բառը:

Օրինակ`  ծաղիկ

ծվբծաղիկնըգ

ակօքհղզծաղիկ

ղծաղիկռիկյահնծխ

լտծահգիկծաղիկ