7.12%2c13

Նպատակ- Տրամաբանության զարգացում:

Ընթացքը- Ուսուցիչը սովորողներին ասում է իրար հետ գրեթե կապ չունեցող երկու բառ, որից հետո յուրաքանչյուր սովորող պետք է փորձի գտնել այնքան ընդհանուր հատկանիշներ այս երկու բառերի մեջ, որքան հնարավոր է: Հաղթող է ճանաչվում նա, ով գտել է ավելի շատ ընդհանուր հատկանիշներ:

Աղբյուր՝ “Սովորել խաղալով” գիրք