Այս խաղի նպատակն է տարբերակել «զ» և «ժ» հնչյունները, քանի որ դրանք հաճախ են փոխարինվում, ուստի կարևոր է, որ երեխան իմանա այդ երկու հնչյունների արտասանման տարբերություններն ու առանձնահատկությունները: