Վարժության նպատակն է զարգացնել խոսքային շնչառությունը, ձերբազատել խոսքի նկատմամբ ունեցած լարվածությունը, հաղթահարել խոսքի տեմպի և ռիթմի խանգարումները, ինչպես նաև նախապատրաստել “ռ” հնչյունի արտաբերմանը: