Նախագծի նպատակն է.

 • Խթանել խոսքի ձևավորումն ու զարգացումը:
 • Կանխարգելել խոսքային խնդիրների առաջացումը:
 • Հաղթահարել խոսքային խնդիրները:
 • Իրազեկել, համագործակցել, ներգրավել դաստիարակին, ծնողին:

Քայլեր

 • Ձայնային, ռիթմիկ վարժություններ, հնչունային ռիթմիկա:
 • Ոչ խոսքային ձայների ունկնդրում, ճանաչում, տարբերակում:
 • Շնչառական վարժություններ:
 • Բառախաղեր, բառավարժանք / շուտասելուկներ, ասացվածքներ, հանելուկներ/:
 • Արտաբերական վարժանքներ:
 • Մանր մոտորիկայի, զգայական ընկալման  զարգացում:
 • Դաստիարակի, ծնողի հետ համատեղ վարժանքներ:

Ժամկետ՝ շուրջտարյա

Արդյունքում ՝ նախակրթարանի սաները առավել հեշտ կհաղթահարեն այս կամ այն խոսքային խնդիրը, դաստիարակն ու ծնողը կդառնան առավել իրազեկ: