Հոկտեմբերի 19

9.00-9.30   Ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

9.30-11.00 Խորհրդատվություն Միջին դպրոցի դասավանդողներին

11.00- 12.00 Թենիս

12.30-13.00  Ընդմիջում

13.00-15.00 Աշխատանք դպրոցներում

Հոկտեմբերի 20

9.00-9.30   Ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

9.30-11.00 Խորհրդատվություն Ավագ դպրոցի դասավանդողներին

11.00- 12.00 Թենիս

12.30-13.00  Ընդմիջում

13.00-15.00 Աշխատանք դպրոցներում

Հոկտեմբերի 21

9.00-9.30   Ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

9.30-11.00 Խորհրդատվություն  Գեղարվեստի դպրոցի դասավանդողներին

11.00- 12.00 Թենիս

12.30-13.00  Ընդմիջում

13.00-15.00 Աշխատանք դպրոցներում

Հոկտեմբերի 22

9.00-9.30   Ընդհանուր պարապմունք Մարմարյա սրահում

10.00-12.00 Աշխատանք ԵՊՄՀ ուսանողների հետ, նախագծի իրականացում նախակրթարանում

12.30-13.00  Ընդմիջում

13.00-15.00 Աշխատանք դպրոցներում