This slideshow requires JavaScript.

Շտկողական խաղ` « Ամպիկ»

Նպատակ` զարգացնել խոսքային շնչառությունը, ճանաչել և տարբերակել գույները, «երկար, կարճ» հասկացությունները: