Վարժության նպատակն է ` զարգացնել մանր մոտորիկան, համրելու տարրական կարողության ձևավորում:

Վարժությունն անց է կացվում 2-4 տարեկանների խմբում: Այն օգնում է մատները դարձնել ավելի ճկուն ու շարժունակ, որի զարգացումն անմիջականորեն կապված է խոսքային կենտրոնի ակտիվացման հետ:

Լոգոպեդ` Աննա Օհանյան