12647310_1112471098793732_1459095928575382114_n

Փուչիկների մեջ լցրե’ք տարբեր պարունակություններ`ընդեղեն, ալյուր, ջուր: Պատրաստեք քարտեր համապատասխան նկարներով / դպրոցահասակների համար համապատասխան գրվածքներով/:

Երեխային առաջարկե’ք յուրաքանչյուր քարտի համար ընտրել համապատասխան փուչիկը: