This slideshow requires JavaScript.

Հնչունային ռիթմիկայի, արտաբերական վարժությունների, շոշափողական, տեսողական և լսողական զգայարանների ակտիվացման միջոցով տարբերակեցինք ա, շ, ու, ն հնչյունները: