Վայր՝ Հյուսիսային, Հարավային դպրոցների, Քոլեջի նախակրթարանային խմբեր

Ժամկետ՝ շուրջտարյա

Նպատակ՝ Խոսքի զարգացում, շտկողական աշխատանքներ:

Խնդիրներ՝ զարգացնել մանր և ընդհանուր մոտորիկան, խոսքային շնչառությունը, տեսողատարածական, լսողական, շոշափելիքի, խոսքի ընկալումները, հոգեկան ֆունկցիաները;

Ընթացք՝ նախապես դաստիարակի հետ համաձայնեցնելով՝ իրականացնում ենք տարբեր շտկողական, զարգացնող խաղ-վարժություններ. գործունեություններ;
Արդյունքում այն սաները , որոնք ունեն խոսքի հետ կապված խնդիրներ, կհաղթահարեն այս կամ այն չափով, ինչպես նաև պրոֆիլակտիկ նշանակություն կունենան այն սաների համար, ովքեր հակված են ձեռք բերելու այս կամ այն խոսքային խնդիրը: