Գործունեությունը օգնում է սովորողներին զարգացնել խոսքային շնչառությունը, ուշադրությունը և մանր մոտորիկան: