This slideshow requires JavaScript.

Գործունեությունը թույլ է տալիս առավել լավ մտապահել թիվը, դրա պատկերը: Միաժամանակ զարգացնում է տեսողատարածական պատկերացումը, մանր մոտորիկան,շոշափողական ընկալումը: