Նպատակ՝ կենդանիների շփման միջոցով հաղթահարել հոգեբանական խնդիրներ, ձեռք բերել հաղորդակցման, համագործակցման հմտություններ
Խնդիրներ՝
Հաղթահարել վախը կենդանիների հանդեպ, ձեռք բերել ինքնավստահություն, դրական հույզեր:
Ձեռք բերել կենդանու խնամքի հմտություններ:
Հաղորդակցվել, տեղեկություններ ստանալ կենդանիների մասին ավագ սովորողներից:
Մասնակիցներ՝  4-5 -րդ դասարանի սովորողներ, 6-7 -րդ դասարանի կենդանասերի  ակումբի սովորողներ:
Ընթացք՝ շաբաթական մեկ անգամ  տարարարիք սովորողները այցելում են ագարակ, շփվում են կենդանիների հետ, միմյանց հետ, տեղեկություններ են ստանում կենդանիների, նրանց խնամքի վերաբերյալ, կիսվում են իրենց զգացողություններով: Ավագ սովորողները իրենց փորձը կիսում են կրտսերների հետ;
Ղեկավարներ՝ Հայկուշ Գևորգյան, Աննա Օհանյան, Հասմիկ Ուզունյան