Գործունեությունը օգնում  կենտրոնացնել ուշադրությունը, զարգացնել խոսքային շնչառությունը և շրթունքների մկանունքը: