Հոկտեմբեր ամսում աշխատանքներ եմ իրականացրել Հյուսիսային, Հարավային դպրոցներում, Քոլեջում:

Իրականացրել եմ անհատական և խմբային պարապմունքներ կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող սովորողների և խոսքային խնդիրներ ունեցող սովորողների հետ: Խնձորի թերապիա, կառուցում ենք մեկ թիվը  :

Աշխատանքներ երկարացված օրվա ճամբարում

Փեսացու մուկը՝ ամրակներով,

Աշխատանքներ նախակրթարանում

Կախում ենք գունապատկերներ, գնդակափչիկ, մրգային լեզվահամրանքներ, համեղ բլբլավարժություններ, քաղցր բլբլավարժություններ:

Աշխատանքներ դասարաններում

Շոշափում և ճանաչում ենք սար բառը

Ուսումնական ագարակում

Մեր առաջին այցն ուսումնական ագարակ, առաջին անգամ ագարակում, կրկին ուսումնական ագարակ՝ նոր ձեռքբերումներով՚

Հատուկ մանկավարժական, լոգոպեդական աջակցություն ծնողներին, դաստիարակներին, դասավանդողներին;

Աշխատանք նախագծերով

Ուսումնական ագարակը՝ հաղորդակցման հմտությունների, հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման արդյունավետ միջոց

Թերապիաները՝ խոսքի զարգացման, ճանաչողական գործունեության արդյունավետ միջոց

Ուսումնական ագարակը՝ հաղորդակցման հմտությունների, հոգեբանական խնդիրների հաղթահարման արդյունավետ միջոց

Նախագծեր երկարացված օրվա կազմակերպման մեջ

«Մեր զգայարանները՝ տառաճանաչման, թվաճանաչման գործիքներ»