Գործունեությունն օգնում է զարգացնել ուշադրությունը, տեսողատարածական ընկալումը: