Ուսումնական նախագիծ: Տեխնոլոգիան՝ ինքնասպասարկման, ինքնուրույնության հմտությունների զարգացման միջոց

Նպատակ՝ ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացում, մանր մոտորիկայի զարգացում, տեխնոլոգիական հմտությունների զարգացում տարատարիք սովորողների համագործակցություն:

Պատրաստող խումբ՝ 4-5-րդ դասարանցիներ

Կիրառողներ՝ հինգ տարեկանններ, 1-3 դասարանցիներ, հատուկ կարիքով սովորողներ

Խնդիրներ՝ մանր մոտորիկայի զարգացում, երևակայության զարգացում, նոր նյութերի հետ ծանոթանալու հնարավորություն:

Անհրաժեշտ նյութեր՝ հագուստի, կոշիկի դետալներ, մետաղյա փականներ, բանկաների, շշերի խցաններ:

Ընթացքը՝ նախագծի ընթացքում 4-5-րդ դասարանցիների հետ կստեղծենք պադոնային լուծումներով «խելացի» պատեր, որոնք կօգտագործվեն հատուկ կարիքով սովորողների, հինգ տարեկանների խմբի, 1-3 դասարանցիների կողմից։

Նախագծի ղեկավարներ՝ Աննա Օհանյան, Տաթև Աթոյան

Մեր զգայարանները՝ տառաճանաչման գործիքներ

This slideshow requires JavaScript.

Հնչունային ռիթմիկայի, արտաբերական վարժությունների, շոշափողական, տեսողական և լսողական զգայարանների ակտիվացման միջոցով տարբերակեցինք ա, շ, ու, ն հնչյունները:

ՈՒսումնական նախագիծ «Ինքնասպասարկումը՝ ինքնուրույնության, համագործակցության, խոսքի զարգացման խթան»

Նպատակ՝ ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորում, զարգացում:

Ժամկետ՝  6 ամիս

Մասնակիցներ՝ 2-4 տարեկանների խումբ, 5 տարեկանների խումբ

Խնդիրներ՝

 • Բառապաշարի հարստացում:
 • Մանր մոտորիկայի զարգացում
 • Հաղորդակցման, համագործակցման կարողությունների ձևավորում, զարգացում:

Ձևավորելով և զարգացնելով ինքնասպասարկման հմտությունները / հագնել, հանել, կոճկել, արձակել հագուստը, կոշիկը, սանրել մազերը, լվացվել, օգտվել սպասքից և այլն/ ՝ սովորողը կդառնա առավել ինքնուրույն, կկարողանա օգնել ընկերոջը, համագործակցել, կտիրապետի ինքնասպասարկման ոլորտին առնչվող  բառապաշարին, մանր շարժումները կդառնան ավելի համակարգված և ճկուն:

 

ՈՒսումնական նախագիծ: «Ջուրը՝ որպես խոսքի թերապևտիկ միջոց »

Նպատակ՝ ջրի միջոցով հաղթահարել խոսքային խնդիրները:

Ժամկետ՝ 1 տարի

Մասնակիցներ՝ խոսքային խնդիրներ ունեցող կրտսեր տարիքի սովորողներ:

Խնդիրներ՝

 • Խոսքային շնչառության զարգացում
 • Մանր մոտորիկայի զարգացում
 • Ընդհանուր մոտորիկայի զարգացում
 • Ռիթմի, տեմպի զարգացում
 • Ձայնային վարժություններ
 • Բանավոր խոսքի զարգացում

Ջրի միջոցով սովորողը իրականացնում է մի շարք զարգացնող խաղ- վարժություններ՝ փչել ջրի վրա, ջուրը տեղափոխել մի տարայից մյուսը, տարբեր չափերի առարկաներ գցել և հանել, ջրային խաղեր խաղալ, ռիթմիկ, ձայնային շարժումներ կատարել, ողողումներ անել, կաթիլներ կուլ տալ և այլն, որոնք թույլ կտան բարելավել խոսքը: Արդյունքում սովորողները ավելի հեշտ կհաղթահարեն այս կամ այն խոսքային խնդիրները , ջրի հետ շփվելով նաև կձերբազատվեն այնպիսի խնդիրներից, ինչպիսիք են՝ անվստահությունը, երկչոտությունը, ագրեսիան, լարվածությունը և այլն:

ՈԻսումնական նախագիծ : «Մեր զգայարանները՝ տառաճանաչման, թվաճանաչման գործիքներ»

Նպատակ՝ Ճանաչել և տարբերակել բոլոր տառերը, թվերը:

Ժամկետ՝  1 տարի

Մասնակիցներ ՝ 5 տարեկանների խումբ, I դասարանցիներ, ուսումնական, գրավոր խոսքի խնդիրներ ունեցող սովորողներ:

Խնդիրներ՝

 • Տեսողատարածական ընկալման զարգացում
 • Լսողական ընկալման զարգացում
 • Շոշափողաշարժողական ընկալման զարգացում
 • Երևակայության, հիշողության, ուշադրության զարգացում
 • Մանր մոտորիկայի զարգացում

Ակտիվացնելով  և ներգրավելով բոլոր զգայարանները՝ թույլ կտա սովորողին թիվը, տառը, հնչյունը ընկալել իր բոլոր կողմերով՝ բնորոշ հնչողությամբ, գրելաձևով և մի շարք առանձնահատկություններով : Տառը,թիվը կպատրաստենք տարբեր նյութերով, կնկարենք այն օդի մեջ, ավազի վրա, պլաստիլինով , ճկվող նյութերով կստեղծենք դրա պատկերը, կնկարագրենք ինչպիսին է այն, ինչի է նման,  ինչ ձայն ունի, ինչ դիրք է ընդունում մեր բերանը, լեզուն, ատամները այն արտասանելիս, շոշափելով կփորձենք գուշակել՝ որ տառն է, թիվը և այլն: Նախագիծը կօգնի նաև այն սովորողին, ով ունի ուսումնական, գրավոր խոսքի հետ կապված խնդիրներ: